Groede Podium
Groede Podium

Workshop ‘Kunst en de Atlantikwall’

Een van de doelstellingen van Atlantikwall Europe is om de relevantie van het gemeenschappelijke erfgoed van de Atlantikwall duidelijk te maken in relatie tot hedendaagse vraagstukken van vrede en vrijheid. Om die reden vond op 16 oktober 2019 in het Zeeuwse Sluis in Nederland een workshop plaats gewijd aan de vraag in hoeverre kunst in staat is om nieuwe betekenissen aan het beladen erfgoed van de Atlantikwall te geven om zo het publiek tot reflectie aan te zetten.

Een nieuwe betekenis

Meerdere (Belgische) kunstenaars lichtten in het ochtenddeel hun vaak zeer uiteenlopende bunkerkunstprojecten toe en maakten duidelijk dat artistieke interventies een heel nieuwe kijk op beladen erfgoed mogelijk maken. Bunkers worden zo dragers van nieuwe betekenissen. De discussies tijdens de middagsessies maakten duidelijk dat het aangaan van een dialoog met het publiek van essentieel belang is bij kunstprojecten rond bunkers. Het beladen erfgoed roept namelijk verschillende emoties op die de perceptie van de kunstuiting ongewild sterk kunnen beïnvloeden. De eindconclusie was dat kunst onder de juiste voorwaarden mogelijkheden biedt het erfgoed van de Atlantikwall nieuwe betekenis toe te kennen en zo haar relevantie kan vergroten.

For Freedom Museum en Groede Podium

Voorafgaand aan de workshop bezocht de AWE-stuurgroep op 15 oktober in het kader van de kennismaking met AWE-netwerkpartners het particuliere For Freedom Museum in Knokke-Ramskapelle (België) en het Groede Podium in Sluis. For Freedom is bijna volledig gewijd aan de Canadese bevrijders van de zogenaamde ‘Breskens pocket’ in 1944. Groede Podium is een Atlantikwall-locatie waar een kustbatterij stond opgesteld. De locatie wordt geëxploiteerd als een activiteitencentrum met tijdelijke exposities en als bunkerpark.