Tekst in de duinen: Search and destroy
‘Search and destroy’ van de Syrische kunstenaar Mekhitar Garabedian

UNSETTLED

Van 1 juli tot 11 november 2018 bood Atlantikwall Raveryde in Oostende (België) onderdak aan het kunstproject UNSETTLED. Het project richtte zich op de ontvangst van vluchtelingen tijdens de Eerste en tweede Wereldoorlog.

De vervreemding die zij voelden is niet iets van toen, want ook vandaag de dag moeten grote aantallen mensen vluchten of worden ze verdreven van huis en haard. Zij beschouwen zichzelf vaak ook als een ‘vreemdeling’ of voelen zich zo.

Historische en hudige vluchtelingenstromen

In UNSETTLED werden historische en huidige vluchtelingenstromen verbonden in de context van de Atlantikwal, een figuurlijke muur die de Duitsers bouwden om een geallieerde invasie tegen te houden. Als onderdeel van dit project werkte Raversyde samen met jonge artiesten. Sommigen van hen waren zelf ook hun land ontvlucht. Op de locatie van Atlantikwall Raversyde gingen ze de interactie aan met bezoekers door middel van een expositie, theatervoorstellingen en andere artistieke interventies.

UNSETTLED heeft een sterke relatie met de ‘Walls&Peace’-conferentie en het eerste ‘Off the Wall’-project, die beide ook in de herfst van 2018 plaatsvonden. Het zijn de eerste projecten van Atlantiwall Europe. De documentaire was daarna te zien in een bunker op de locatie Atlantikwall Raversyde van maart tot november 2019.