Achtergrond van het project

Een aantal organisaties uit verschillende Europese landen die zich bezighouden met het erfgoed van de Atlantikwall kwam in 2016 in het Franse Caen bijeen om de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken. De aanwezige partijen deelden de wens om toekomstige generaties te informeren over de geschiedenis van de Atlantikwall, kennis te delen en een netwerk op te zetten. Via dit netwerk willen ze de communicatie over de Atlantikwall verbeteren, de relevantie van dit erfgoed duidelijker over het voetlicht brengen en bijdragen aan de bescherming ervan door de educatieve, culturele, ecologische en toeristische waarde ervan te laten zien.

Een aantal van de deelnemende organisaties diende een projectvoorstel voor het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 binnen het Creative Europe. Het project Atlantikwall Europe is hiervan het resultaat.