Leerlingen uit Tielt in Normandië
Leerlingen uit Tielt in Normandië

Conferentie Walls & Peace

Op 28 november 2018 vond in Atlantikwall Raversyde de tweedaagse conferentie Walls & Peace plaats, die tevens als startbijeenkomst diende voor het project Atlantikwall Europe.

Hebben muren vrede gebracht?

Op de eerste dag draaide de conferentie rond twee vragen: hebben muren ooit vrede gebracht? en: hoe kunnen we het erfgoed van de Atlantikwall hergebruiken? De Belgische fotograaf en Atlantikwall Europe-ambassadeur Stephan Vanfleteren gaf een toelichting op zijn project Atlantikwall, gevolgd door een discussie met kunstenaars over kunst en cultuur, de Atlantikwall, en ethische waarden. Wat opviel was dat verschillende vormen van culturele activiteiten kunnen worden ingezet om de aandacht te vestigen op de vele aspecten van de Atlantikwall. Belangrijk is dat de jeugd wordt betrokken om duidelijk te maken hoe de Atlantikwall de relatie symboliseert tussen gebeurtenissen uit het verleden en hedendaagse kwesties.

Atlantikwall Europe centraal

Op de tweede dag van de conferentie stond Atlantikwall Europe centraal en de activiteiten die in de twee jaar voorafgaand aan het project waren georganiseerd om de culturele relevantie van de Atlantikwall te benadrukken. De rest van de dag was gewijd aan de organisatie van Europese Bunkerdagen.

Klik hier voor het programma en de presentaties van de sprekers