Conferentie in Caen

In de Abbaye aux Dames in Caen (Normandië) organiseerde de Franse AWE-partner La Fabrique de Patrimoines en Normandie op 21 januari 2020 een conferentie in het kader van Atlantikwall Europe. Centraal stond de vraag hoe de kennis over de Atlantikwall en de Tweede Wereldoorlog aan uiteenlopende publieksgroepen kan worden overgedragen, en welke nieuwe benaderingswijzen en vormen van interactie zich daarvoor lenen.

Theater op locatie en storytelling

Deelnemers kregen de gelegenheid om ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen om de interactie met hun bezoekers te verbeteren. Na een korte inleiding over het ontstaan van de Europese Bunkerdag en de AWE-plannen voor uitbreiding daarvan naar alle Atlantikwall-landen, vond de eerste van drie ronde tafel-gesprekken plaats met voorbeelden van innovatieve manieren van kennisoverdracht. Aan bod kwamen theater op locatie en storytelling aan de hand van historische documenten of objecten.

Experimenten

Tijdens de tweede ronde presenteerden en bediscussieerden deelnemers voorbeelden van vernieuwend discours, en nieuwe vormen om het contact met het publiek te leggen zoals kunstmanifestaties, re-enactment of festivals zoals het Bunker Love festival in Denemarken.

Schoolklassen

De derde en laatste discussieronde was gewijd aan een specifieke groep bezoekers, namelijk schoolklassen. Deelnemers probeerden antwoorden te vinden op vragen als: hoe benader je schoolgroepen, hoe kun je het gesprek met leerlingen aanpassen aan hun wensen en behoeften, en hoe ga je pedagogisch om met gevoelige onderwerpen? Pierre Schmidt, directeur van La Fabrique de Patrimoines en Normandie, concludeerde aan het eind van de dag dat de verschillende interpretaties en vormen van overdracht, samen met het werk van musea ervoor zorgen dat de geschiedenis levend blijft. Door de geschiedenis vanuit verschillende standpunten te benaderen ontstaat interessante interactie. Het is daarom belangrijk dat dit werk voortgezet wordt, aldus Schmidt.