Doelstelling

Doelstelling van Atlantikwall Europe is om een duurzaam netwerk van Atlantikwall-locaties te vormen, en het erfgoed van de Atlantikwall te presenteren als een bron van inspiratie voor culturele samenwerking met musea, plaatsen van herinnering en andere geïnteresseerde partijen.

De projecten die het resultaat van deze samenwerking zijn, dragen bij aan de instandhouding van de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder bij de jeugd. Tegelijkertijd maken ze huidige en toekomstige generaties bewust van de betekenis van het erfgoed van de Atlantikwall voor het Europa van vandaag en morgen. De Atlantikwall is namelijk niet alleen blijvend verbonden met onze collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook met uitsluiting en onderdrukking. Vanuit dit besef wil Atlantikwall Europe met culturele en artistieke projecten heden en verleden met elkaar verbinden en zo bijdragen aan diversiteit, een gezamenlijke Europese identiteit op basis van gedeelde waarden, en wederzijds begrip tussen Europese burgers.